Български език и литература

Английски език

  • 9 клас
  • 10 клас
  • 11 клас
  • Чужд език по професията 12 клас

Немски език

  • 9 клас
  • 10 клас
  • 11 клас
  • Чужд език по професията 12 клас

Математика

Информатика

Информационни технологии

История и цивилизация

География и икономика

Психология и логика

Етика и право

Философия

Свят и личност

Физика и астрономия

Биология и здравно образование

Химия и опазване на околната среда

Физическо възпитание и спорт

 

Специалност "Възобновяеми енергийни източници":

ЗБУТ

Икономика

Отраслова професионална подготовка:

Техническа механика и машинни елементи

Електротехника и електроника

Техническо чертане

Материалознание

Термо- и хидродинамика

Учебна практика – шлосерски операции

Учебна практика – технология за изработване на инсталации

Учебна практика – технология на сглобяването и ремонта

Специфична професионална подготовка:

Въведение в професията

Ветрени и хидрокенетични съоръжения и инсталации

Геотермални съоръжения и инсталации

Соларни съоръжения и инсталации

Съоръжения и инсталации за производство на енергия от биомаса

Ремонт на съоръжения и инсталацииза производсвто на енергия от ВЕИ

Подемно-транспортна техника

 

Учебна практика по топлотехнически измервания

Учебна практика по специалността

Производствена практика

 

Специалност "Топлотехника":

ЗБУТ

Икономика

Отраслова професионална подготовка:

Техническа механика

Електротехника и електроника

Техническо чертане

Материалознание

Машинни елементи

Хидравлични машини

Термодинамика и топлопренасяне

Учебна практика - общометална

 

Специфична професионална подготовка:

Топлотехнически измервания

Климатична, вентилационна и отоплителна техника

Топлинни източници

Хладилна техника

Ремонт на топлотехнически съоръжения и инсталации

Подемно-транспортна техника

Учебна практика по специалността

Производствена практика

 

Специалност "Компютърни мрежи":

ЗБУТ

Икономика

Отраслова професионална подготовка:

Електротехника

Градивни елементи

Техническо чертане и документиранедение в ПСе

Аналогова схемотехника

Цифрова схемотехника

Въведение в РС

Учебна практика по електротехника и градивни елементи

Учебна практика по аналогова схемотехника

Учебна практика по цифрова схемотехника

Специфична професионална подготовка:

Приложни програмни продукти

Процесори и памети за РС

Дънни платки за РС

Програмиране

Проектиране на електронни схеми

Компютърни мрежи I част

Периферни устройства

Запомнящи устройства

Комуникационни технологии

Компютърни мрежи IIчаст

Учебна практика по процесори, памети и дънни платки

Учебна практика по компютърни мрежи I част

Учебна практика по периферни устройства

Учебна практика по запомнящи устройства

Учебна практика по компютърни мрежи II част

Учебна практика по асемблиране

Комплексна практика по специалността

Производствена практика

 

 

 

 

 

 

 

 


Вие сте тук:Home Документи Конспекти