ВАЖНО

СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8 КЛАС

БАЛООБРАЗУВАЩИТЕ ОЦЕНКИ ЗА
ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ СА:

  • Български език и литература
  • Физика и астрономия
  • Химия и опазване на околната среда

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
            Заявление за кандидатстване /получава се в училището/
            Копие от свидетелството за завършен 8 клас
    Копие от медицинско свидетелство


СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗАПИСВАНЕ:

1

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране.

01 - 05.07.2016г. 

2

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

07.07.2016г. 

3

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране.

08.07.2016г.

4

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране.

09.07.2016г.

5

Подаване на документи за участие във втори етап на класиране.

11.07. 2016г.

6

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

 14.07.2016г. 

7

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

15.07.2016г.

8

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

17.07.2016г. 

9

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

19.07.2016г.

10

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

21.07.2016г.

11

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

22.07.2016г.

12

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

24.07.2016г. 

13

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

Oпределя се от

директора

до 04.09.2016г. 

17

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

11.09.2016г. 

 

 

 


Вие сте тук:Home Прием