УЧИТЕЛИ В ПГПТ гр.ПАЗАРДЖИК
 

ДИРЕКТОР
Лидия Трендафилова Панайотова

ЗДУД
инж.Катя Иванова Пашова

УЧИТЕЛИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Малинка Георгиева Малинова – старши учител
Лиляна Митева  – учител
Меглена  Стефанова Маратилова - учител
Юлиан  Иванов  Божилов  - учител  

Иван Деянов   -   учител

УЧИТЕЛИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА - ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА
инж.Маринела Христова Гърдева - старши учител
инж.Севдалина Игнатова Гъркова - старши учител
 

УЧИТЕЛИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА - ПРАКТИКА
инж.Иван Красимиров Иванов –  учител
инж.Юрий Продрумов Димов - учител

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
Пенка Ангелова Танчева – главен счететоводител
Мария Иванова Костадинова – секретар

Иван Томов Коев – огняр
 

Професионална гимназия по промишлени технологии - град Пазарджик

улица "Синитевска" 1

тел 034/ 44 60 61

факс 034 446061

мобилен телефон 0877464949

Сайт: www.pgptpz.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Вие сте тук:Home Контакти