УЧИТЕЛИ В ПГПТ гр.ПАЗАРДЖИК
 

ДИРЕКТОР
Лидия Трендафилова Панайотова

ЗДУД
инж.Катя Иванова Пашова

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
Людмила Георгиева Атанасова

УЧИТЕЛИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Малинка Георгиева Малинова – старши учител
Хачик Михаил Мардиросян – старши учител
Димитрия Велинова Узунава - зам.учител
Ирен Рамзиева Мусова – учител
Маргарита Иванова Тодорова - учител
Иванка Любомирова Чантова - старши учител

УЧИТЕЛИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА - ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА
инж.Маринела Христова Гърдева - старши учител
инж.Севдалина Игнатова Гъркова - старши учител
инж.Таня Ангелова Грозданова - старши учител
инж.Татяна Кралева Стойчева - учител

УЧИТЕЛИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА - ПРАКТИКА
инж.Васил Иванов Грозданов – старши учител
инж.Юрий Продрумов Димов - учител

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
Пенка Ангелова Танчева – главен счететоводител
Мария Иванова Костадинова – секретар
Венцислав Василев Пейчев – домакин
Мария Димитрова Спасова – хигиенист
Костадина Николова Спасова – хигиенист
Иван Томов Коев – огняр
Янчо Атанасов Ефтимов - портиер

Професионална гимназия по промишлени технологии - град Пазарджик

улица "Синитевска" 1

тел 034/ 44 60 61

факс 034 446061

мобилен телефон 0877464949

Сайт: www.pgptpz.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Вие сте тук:Home Контакти