Училище

Име Позиция Мобилен
Лидия Панайотова Директор 0877464949
инж. Катя Пашова Заместник - Директор по учебната дейност 0893558701
Пенка Танчева Счетоводител 0893558702
Людмила Атанасова Педагогически съветник 0893558712
Мария Костадинова Техн. секретар / касиер 0893558703
инж. Юрий Димов Информатика, ИТ, специални предмети; Физика и астрономия 0893558704
инж. Васил Грозданов Преподавател по професионално обучение в енергетиката, kл. ръководител на Xа клас 0893558708
Ирен Мусова Български език и литература ;Английски език 0893558717
Малинка Малинова Немски език, Български език и литература: кл. ръководител XII a 0893558710
Димитрия Узунова История и цивилизация; Етика и право, Свят и личност ; География и инономика 0893558709
Маргарита Тодорова Математика 0893558713
Хачик Мардиросян История, философски цикъл 0893558707
Грозденка Станкова Биология, химия, физика 0893558706
инж. Маринела Гърдева Специални предмети 0893558705
инж. Таня Грозданова Информатика, ИТ, специални предмети; кл. ръководител XI а 0893558721
инж. Севдалина Гъркова Специални предмети; кл. ръководител ХI б 0893558714
инж. Татяна Стойчева Специални предмети; кл. ръководител ХII б 0893558719
Иванка Чантова Физическо възпитание и спорт 0893558716


Вие сте тук:Home Контакти Учители