За учебната 2018 - 2019 г. гимназията предлага прием по следните професии и специалности:

Професия: "Монтьор  по  Автоматизация "


Специалност: "Автоматизирани  системи  "

 

    Срок на обучение -  5  годишен

    Форма на обучение: дневна

    Степен на образование: средно
    Степен на професионална  квалификация: втора
    Прием: след завършен  7-ми клас

Монтьорът по автоматизация  има възможност  да работи в сферата на промишленото производство и други съвременни индустриални технологии в областта на Автоматизираните  ситеми . Специалността е   изключително  търсена в фирма  КОСТАЛ   , Шнайдер  Електрик , OSRAM   и други фирми.  

   

Професия: "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации"
Специалност: "Топлотехника" ( Хладилна и климатична техника)

   Срок на обучение -  5  годишен
   Форма на обучение: дневна
   Степен на образование: средно
   Степен на професионална квалификация: втора
   Прием: след завършен 7-ми клас

   Устройството на хладилници, хладилни и климатични инсталации.
Поддръжка и ремонт на всички видове хладилна и климатична техника.
Учениците се реализират в предприятията на хранително-вкусовата и преработващата промишленост, както и в сервизи за поддръжка и ремонт на хладилници и хладилни инсталации.
Завършилите успешно курса на обучение могат да организират и собствен бизнес.

 

 

 


Вие сте тук:Home Специалности