За учебната 2016 - 2017 г. гимназията предлага прием по следните професии и специалности:

Професия: "Машинен оператор"

Специалност: "Металорежещи машини "

 

    Срок на обучение - 4 годишен

    Форма на обучение: дневна

    Степен на образование: средно
    Степен на професионална  квалификация: втора
    Прием: след завършен 8-ми клас

Машинният оператор има възможност  да работи в малки и големи, държавни и часни машиностоителни предприятия,в ремонтни работилници,  складови стопанства за метали, резервни части и машини съоръжения или да организира самостоятелен бизнес в металообработването и машиностроенето.   

Професия: "Монтьор на компютърни системи"


Специалност: "Компютърни мрежи"

    Срок на обучение - 4 годишен

    Форма на обучение: дневна

    Степен на образование: средно
    Степен на професионална  квалификация: втора
    Прием: след завършен 8-ми клас

    Професията дава възможност за по-дълбоко навлизане в областта на компютърните технологии, придобиване на умения за изграждане, поддръжка и ремонт на компютърни мрежи и системи. Успешно завършилите могат да се реализират във фирмите за доставка на Интернет, кабелна телевизия и в сервизите за ремонт и поддръжка на компютърна техника. Завършилите успешно курса на обучение могат да организират и собствен бизнес.

 

 

Професия: "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации"
Специалност: "Топлотехника" ( Хладилна и климатична техника)

   Срок на обучение - 4 годишен
   Форма на обучение: дневна
   Степен на образование: средно
   Степен на професионална квалификация: втора
   Прием: след завършен 8-ми клас

   Устройството на хладилници, хладилни и климатични инсталации.
Поддръжка и ремонт на всички видове хладилна и климатична техника.
Учениците се реализират в предприятията на хранително-вкусовата и преработващата промишленост, както и в сервизи за поддръжка и ремонт на хладилници и хладилни инсталации.
Завършилите успешно курса на обучение могат да организират и собствен бизнес.

 

Професия: "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации"
Специалност: "Възобновяеми енергийни източници"

   Срок на обучение - 4 годишен

   Степен на професионална квалификация: втора
   Прием: след завършен 8-ми клас
   

   Учениците се запознават с устройството на инсталации за производство на енергия от различни природни източници, като вода, въздух, слънце и др.
Завършилите успешно курса на обучение могат да организират и собствен бизнес.

 

 


Вие сте тук:Home Специалности